UMÓW WIZYTĘ

plik foto id: 1406001601

Formularz umawiania wizyt w Biurze Praw Jazdy

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1 

Sprawy obsługiwane przez Biuro Praw Jazdy pok. 23 (PARTER):

zwrot zatrzymanego prawa jazdy, przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami, skierowanie na badanie lekarskie i na badanie psychologiczne, skierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub kontaktuj się telefonicznie pod numerem 41 36-76-023

UWAGA:
FORMULARZ REJESTRACYJNY BĘDZIĘ DOSTEPNY
od godziny: 07:30

plik foto id: 1406000433