UMÓW WIZYTĘ

plik foto id: 1406001601

Regulamin internetowej rezerwacji wizyty
w Wydziale Komunikacji w Urzędzie Miasta w Kielcach.

Rezerwując termin wizyty przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Umówiona wizyta w Wydziale Komunikacji z zakresu Biura Rejestracji Pojazdów dotyczy tylko jednej sprawy związanej z Kartami Usług np. rejestracja jednego nowego pojazdu zakupionego na terenie kraju, rejestracja jednego pojazdu sprowadzonego z zagranicy, itp.
 2. Umówiona wizyta w Wydziale Komunikacji z zakresu Biura Praw Jazdy dotyczy spraw związanych z Kartami Usług Biura np. odbiór jednego prawa jazdy, wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę, złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy, itp.
 3. Przy rejestracji wizyty należy podać dane osoby, na którą będzie dokonywana czynność administracyjna podczas wizyty w Urzędzie, np. dane pełnomocnika w przypadku posiadania upoważnienia.
 4. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.
 5. Spóźnienie, tzn. stawienie się w Urzędzie po upływie wyznaczonej godziny spotkania spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wizyty, a tym samym brak możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu.
 6. Anulowanie umówionej wizyty w Wydziale Komunikacji możliwe jest telefonicznie pod numerem 41 36 76 231 lub pisząc na adres email: grzegorz.witkowski@um.kielce.pl .
 7. Umówienie się na więcej niż jedną wizytę przez jednego Klienta w danym dniu z zakresu REJESTRACJI POJAZDU, CZASOWEJ REJESTRACJI POJAZDU (…) (itp.) w Biurze Rejestracji Pojazdów nie jest możliwe (dotyczy rejestracji internetowej oraz telefonicznej). Jeden Klient może umówić się DODATKOWO jedynie na stanowiska inne niż rejestracja pojazdu (np. odbiór dowodu rejestracyjnego itp.).
 8. W przypadku wielokrotnej rezerwacji wizyty do tej samej czynności przez jednego Klienta, na podstawie tych samych danych, operator systemu ma prawo anulować wszystkie rezerwacje. O anulowaniu rezerwacji operator systemu powiadamia Klienta przez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na podany podczas rezerwacji adres.
 9. Wystąpienie różnic między danymi podawanymi podczas rezerwacji wizyty, a danymi podawanymi w Wydziale Komunikacji podczas dokonywania czynności administracyjnej, będzie skutkować anulowaniem rezerwacji wizyty, a tym samym brakiem możliwości dokonania czynności administracyjnej w danym dniu, np. zgłoszenie się z dokumentami innego pojazdu, niż opisanymi w rezerwacji terminu skutkuje anulowaniem rezerwacji wizyty, a tym samym brakiem możliwości dokonania rejestracji w danym dniu.
 10. Przed zarezerwowaniem wizyty należy zapoznać się z wykazem wymaganych dokumentów do realizacji danej sprawy. Wspomniany wykaz znajduje się na stronie internetowej https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/komunikacja/wydzial_komunikacji.html.
 11. System internetowej rezerwacji wizyty w Urzędzie Miasta w Kielcach dotyczący wizyt w związku z rejestracją pojazdu oraz odbiorem dowodu rejestracyjnego umożliwia umówienie wizyty na następny dzień roboczy. Każdego dnia o 7:30 udostępnia się kolejny roboczy dzień, licząc od daty bieżącej. System znajduje się pod adresem: https://umowwizyte.kielce.eu/ .
 12. System internetowej rezerwacji wizyty w Urzędzie Miasta w Kielcach dotyczący wizyt na odległe terminy (dłuższe niż termin z dnia na dzień) wyłącznie w związku z rejestracją pojazdu umożliwia umówienie wizyty na daty zawierające się w następnym tygodniu roboczym. Każdego ostatniego dnia roboczego tygodnia, w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15.30) udostępnia się terminy w kolejnym tygodniu roboczym. System znajduje się pod adresem: https://umowwizyte.kielce.eu/umow-wizyte-formularz-rejestracyjny-stanowiska-a-dlugoterminowe.html .
 13. Rezerwując termin wizyty w Urzędzie Miasta w Kielcach przyjmuję do wiadomości, że: aby zarezerwować wizytę, należy wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty, wypełnić wszystkie wymagane pola, zatwierdzić wymagane oświadczenia, zliczyć kropki z dwóch wizualizacji kostek do gry i nacisnąć przycisk „zarezerwuj wizytę”.
 14. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „zarezerwuj wizytę” zostanie wysłany na podany adres poczty elektronicznej link, który należy potwierdzić w celu rezerwacji terminu. Link jest aktywny przez 30 minut, po tym czasie rezerwacja zostaje ANULOWANA.

 

 

plik foto id: 1406000433