UMÓW WIZYTĘ

plik foto id: 1406001601

Formularz umawiania wizyt w Biurze Rejestracji Pojazdów

Formularz długoterminowy

Biuro Rejestracji Pojazdów, Kielce, Rynek 1
Sprawy obsługiwane przez stanowisko 3:
Rejestracja pojazdu, Wniosek o wydanie wtórnika / nowego dowodu rejestracyjnego, Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym, Nadanie nowych cech identyfikacyjnych w pojeździe i/lub wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym  (adnotacje, adres, zmiany konstrukcyjne), Czasowa rejestracja pojazdu w celu: wykonania badań technicznych, przejazdu pojazdem z miejsca zakupu, wywozu pojazdu za granicę 

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub kontaktuj się telefonicznie pod numerem 41 36-76-099 lub 41 36-76-499

 

Data wizyty
dnia:
godzina:
Zmień datę w kalendarzu by sprawdzić inne dostępne terminy.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta - wpisz pięć ostatnich cyfr numeru VINwpisz 5 ostatnich cyfr numeru VIN
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg wzoru: 123456789
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plNa podany adres e-mail otrzymasz link potwierdzający. Tylko i wyłącznie potwierdzone e-mail będą rezerwowały terminy.

Na podstawie art. 13 ust 1. i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, zwany dalej Administratorem, Rynek 1, 25-303 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prezydent@um.kielce.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@um.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko za Państwa zgodą w celu usprawnienia umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kielce. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co skutkować będzie anulowaniem terminu zarezerwowanej wizyty.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji niniejszej usługi. W przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych niemożliwa będzie rezerwacja terminu wizyty w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Kielce.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady, na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji zarezerwowanej usługi, a następnie przechowywane przez okres 3 miesięcy.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do Państwa danych osobowych,
  b) sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) usunięcia Państwa danych osobowych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa,
  d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Informujemy również, iż:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

Na podany adres e-mail został wysłany link potwierdzający (proszę sprawdzić, czy wiadomość nie znalazła się w spamie) 
Proszę go potwierdzić, klikając w przesłany link, w ciągu 30 minut!

Jeżeli link nie zostanie potwierdzony w ciągu 30 minut, rezerwacja zostanie ANULOWANA!

plik foto id: 1406000433