UMÓW WIZYTĘ

plik foto id: 1406001601

Formularz umawiania wizyt w Biurze Praw Jazdy

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1 

Sprawy obsługiwane przez Biuro Praw Jazdy pok. 26 (PARTER):

Wydanie prawa jazdy (PKK - Profil kandydata na kierowcę), Wydanie międzynarodowego prawa jazdy, Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, Wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, Wniosek o wymianę prawa jazdy ze względu na zmianę danych w nim zawartych, Wniosek o wymianę prawa jazdy ze względu na zmianę terminu ważności, Wniosek o wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub kontaktuj się telefonicznie pod numerem 41 36-76-024

dnia:
godzina:
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg. wzoru: 123456789
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plNa podany adres e-mail otrzymasz link potwierdzający. Tylko i wyłącznie potwierdzone e-mail będą rezerwowały terminy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z załatwianiem spraw wynikających z zakresu działania Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Kielce.
  3. Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przepisy wykonawcze do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
  6. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

Na podany adres e-mail został wysłany link potwierdzający (proszę sprawdzić, czy wiadomość nie znalazła się w spamie) 
Proszę go potwierdzić, klikając w przesłany link, w ciągu 30 minut!

Jeżeli link nie zostanie potwierdzony w ciągu 30 minut, rezerwacja zostanie ANULOWANA!

plik foto id: 1406000433