UMÓW WIZYTĘ

plik foto id: 1406001601

Formularz umawiania wizyt w Biurze Praw Jazdy

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1 

Sprawy obsługiwane przez Biuro Praw Jazdy pok. 26 (PARTER):

Wydanie prawa jazdy (PKK - Profil kandydata na kierowcę), Wydanie międzynarodowego prawa jazdy, Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, Wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, Wniosek o wymianę prawa jazdy ze względu na zmianę danych w nim zawartych, Wniosek o wymianę prawa jazdy ze względu na zmianę terminu ważności, Wniosek o wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub kontaktuj się telefonicznie pod numerem 41 36-76-420

UWAGA:
FORMULARZ REJESTRACYJNY BĘDZIĘ DOSTEPNY
od godziny: 07:30

plik foto id: 1406000433